Prof. Dr. Martin Mulsow

A picture of Prof. Dr. Martin Mulsow.

Publications

  • Mulsow, Martin (2022): Überreichweiten. Perspektiven einer globalen Ideengeschichten. Berlin: Suhrkamp Verlag AG.

Subprojects